แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนบ้านท่าผักชี

โรงเรียนบ้านท่าผักชี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน จาก 037-363137 เป็น 037-247924