บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ผู้นำเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

จังหวัดสระแก้ว

ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

และคณะศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย

วันที่อังคาร 27 พฤษภาคม 2557

 

 

ติดต่อเรา