ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต

prakrad000005

ติดต่อ สพป.สก.1