กีฬาสีภายใน “เนินสายฝนเกมส์ 2558”

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เนินสายฝนเกมส์ 2558”
วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

มีกิจกรรมดังนี้

1.เดินขบวนพาเหรด

2.แข่งกรีฑา

3.มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

4.กีฬาสานสัมพันธ์คณะครูและชุมชนแข่งขันแชร์บอล

5.ประกวดเชียร์ลีดเดอร์

  1. ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย

7.มอบรางวัล

8.พิธีปิด
SPORT1 SPORT2 SPORT3 SPORT4 SPORT5 SPORT6 SPORT7 SPORT8 SPORT9 SPORT10 SPORT11 SPORT12 SPORT13 SPORT14 SPORT15 SPORT16 SPORT17 SPORT18 SPORT19 SPORT20 SPORT21 SPORT22 SPORT23 SPORT24 SPORT25 SPORT26 SPORT27 SPORT28 SPORT29 SPORT30 SPORT31 SPORT32 SPORT33 SPORT34 SPORT35 SPORT36 SPORT37 SPORT38 SPORT39 SPORT40 SPORT41 SPORT42 SPORT43 SPORT44 SPORT45 SPORT46 SPORT47 SPORT48 SPORT49 SPORT50 SPORT51 SPORT52 SPORT53 SPORT54 SPORT55 SPORT56 SPORT57 SPORT58 SPORT59 SPORT60 SPORT61 SPORT62 SPORT63 SPORT64 SPORT65 SPORT66 SPORT67 SPORT68 SPORT69 SPORT70 SPORT71 SPORT72 SPORT73 SPORT74 SPORT75 SPORT76 SPORT77 SPORT78 SPORT79 SPORT80 SPORT81 SPORT82 SPORT83 นวน1 นวน2

ติดต่อ สพป.สก.1