***เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น***

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นำนักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติสาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่นักเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

และมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแล รักษาไว้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป

…………………………………………….

IMG_1493

IMG_1518

IMG_1519

IMG_1521

IMG_1530

IMG_1555

IMG_1543

IMG_1546

IMG_1556

IMG_1586

IMG_1603

IMG_1606

IMG_1594

ติดต่อ สพป.สก.1