ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ 2557

ประกาศ  01

ประกาศ 02