ด่วน! แจ้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอวังน้ำเย็น เรื่องการเข้าค่ายลูกเสือสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านท่าตาสี ,โรงเรียนบ้านหนองแก,โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) ,โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม, โรงเรียนบ้านวังจระเข้,โรงเรียนวัดเกศแก้ว,โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี โรงเรียนบ้านวังแดง

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  ส่งเนื้อเพลงสำหรับลูกเสือสัมพันธ์ ไว้เพืี่อให้ครูและลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกซ้อมร้องเพลง     ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557

boy scout song 56