วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

โรงเรียนบ้านหนองปักหลักจัดงานวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้ออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 4 ฐาน มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลในช่วงบ่าย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

P1040884

P1040885

P1040887

P1040907

P1040909

P1040915

P1040924

P1040928

P1040935

ติดต่อเรา