ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงาน

ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูล จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการตามตัวอย่างที่แนบมานี้   และจัดส่งเอกสารให้ สพป.สระแก้วเขต 1  ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558   IMG_0002

ติดต่อ สพป.สก.1