อาเซียนศึกษา

คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา ในวันที่ 20  สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านซับมะนาว เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเข้าสู่สภาพเศรฐกิจอาเซียน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ โดยมี นายกล่ำ  หาโกสีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว เป็นประธานในพิธี

asean1

asean2

asean3

asean4

asean5

asean6

asean7

asean8

asean9

asean10

asean11

ติดต่อเรา