ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนา หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารงานบุคคล

โครงการร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (Thailand)  ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนา หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบ สามก๊ก และหลักสูตรผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (แนวภูมิปัญญาตะวันออก) วันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไอบิส (IBIS Styles) จังหวัดชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อที่ ๐๘๙-๖๓๓๐๕๘๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา