ขอเชิญร่วมการประกวดศิลปกรรม ภายใต้โครงการ PMAC 2016 World Art Contest

คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ขอเชิญร่วมการประกวดศิลปกรรม ภายใต้โครงการ “PMAC 2016 World Art Contest” ชิงรางวัลระดับโลก ดูรายละเอียดได้ที่ www.pmaconference.mahidol.ac.th โทร ๐๒-๔๔๑ ๐๒๐๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1