ขอเชิญร่วมการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ ๘ – ๑๑ ปี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ ๘ – ๑๑ ปี ในหัวข้อ “Careers in Space” เพื่อคัดเลือกตัวแทนวาดภาพของประเทศไทย ที่จะนำเข้าประกวดวาดภาพในการประชุม APRSAF-22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.gistda.or.th หรือโทร ๐๒-๕๖๑ ๔๕๐๔ ต่อ ๔๒๑,๔๒๒ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1