วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 สิงหาคม  2558

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

โรงเรียนบ้านหนองปรือจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  โดยฐานกิจกรรมดังนี้

ระดับประถมศึกษา

1.  ฐานดูดไข่     2.  ฐานสีเต้นได้     3.  ฐานน้ำไม่ล้น     4.  ฐานบัตรคำ

ระดับมัธยมศึกษา

1.  ฐานลูกโป่งแทงทะลุ     2.  ฐานตัดตะเกียบ     3.  ฐานส่องเซลล์     4.  ฐานภูเขาไฟระเบิด 

IMG_8464 IMG_8477 IMG_8479 IMG_8481 IMG_8494 IMG_8780IMG_8510 IMG_8515 IMG_8516 IMG_8523 IMG_8533 IMG_8545 IMG_8565 IMG_8587      IMG_8672 IMG_8680 IMG_8686 IMG_8689 IMG_8694  IMG_8726 IMG_8762IMG_8736  IMG_8767 IMG_8768IMG_8657IMG_8637 IMG_8661IMG_8778 IMG_8666 IMG_8786 IMG_8793

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา