ป่าระกำมาชม..มาเล่น..สนาม BBL

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าระกำ

มาเยี่ยมชมสนาม BBL โรงเรียนบ้านลุงพลู

เด็กๆได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน 

เมื่อวันพุธ  ที่ 19 สิงหาคม 2558

*************

214365781291011 

 

ติดต่อเรา