อิ่มเช้า…..

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง

ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน C.C.F.  จังหวัดสระแก้ว

ให้กับเด็กๆในโครงการโรงเรียนบ้านลุงพลู  จำนวน 30 คน

ได้กินอาหารเช้าอร่อยๆทุกวัน

วันนี้ 20 สค.2558

มีพี่ใจดี จากมูลนิธิฯ มาเยี่ยมน้องๆ ของเรา

เด็กๆมีความสุขมากคะ

***********

2 6 3 4 7 8 1.1 9 10