ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

19 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ได้นำนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้มากมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนทั้งภายในและนอกห้องเรียนpage6 page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1