::: ต้อนรับ คุณครูคนใหม่ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา :::

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ให้การต้อนรับคุณครูที่มาบรรจุใหม่

นางสาวสุชีรา  คำเพราะ(วิชาเอก ปฐมวัย) และ

นางสาววรัญญา  บุญวงศ์ (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ)

20 21 22 23 25 26

ภาพโดย : ครูสิทธิชัย เนียรศิริ  , ว่าที่ ร.ต.สุคนธ์   สุขศรี

ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย   เกิดกุล

ติดต่อเรา