กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
กิจกรรมมีดังนี้
1.วาดภาพ
2.ระบายสี
3.ประกวดเดินแบบชุดรีไซเคิล
4.ประกวดเต้นเพลงลูกทุ่ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ติดต่อเรา