กรอกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการประเมินโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ   สพป.สระแก้ว  เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  20  สิงหาคม  2558     123

ติดต่อ สพป.สก.1