เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 2558

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์นำนักเรียน ชั้น ป.3 – ป.6 จำนวน 41 คน

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว 

IMG_0851 IMG_0859 IMG_0883 IMG_0887 IMG_0892 IMG_0925 IMG_0938 IMG_0947 IMG_0952 IMG_0962 IMG_0963 IMG_0973 IMG_0978 IMG_0983

ติดต่อ สพป.สก.1