ค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน 2558

ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนชั้น อนุบาล – ป.6, กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 6 ฐาน             เช่น บิงโกอาเซียน ปาลูกโป่งตอบคำถาม เป็นต้น

 

1.1 1 2 3 4 5 6.1 6 7 8 9 10.1 12 13

ติดต่อ สพป.สก.1