ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจ บิดาคุณครูผ่องศรี โรหิตรัตนะ ครูโรงเรียนบ้านป่าระกำ

กำหนดการงานฌาปณกิจ นายเรืองศักดิ์  โรหิตรัตนะ  บิดาคุณครูผ่องศรี  โรหิตรัตนะ  ครูโรงเรียนบ้านป่าระกำ ในวันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม  2558

ตั้งแต่เวลา  16.00 น. ณ เมรุวัดหทัยนเรศวร์  อำเภอศาลายา  จังหวัดนครปฐม

ติดต่อเรา