ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558

01 02 03 04 05 06

ติดต่อ สพป.สก.1