ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

 ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก งานมหกรรมวิชาการ วัฒนธรรมสู่อาเซียน ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

DSC_9828 DSC_9847 DSC_9855 DSC_9869 DSC_9874 DSC_9897 DSC_9906 DSC_9921 DSC_9937 DSC_9951 DSC_9956 DSC_9962 DSC_9964