::: ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 :::

27 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557

ณ อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001

ภาพโดย ว่าที่ ร.ต.สุคนธ์ สุขศรี, นายสิทธิชัย เนียรศิริ

อำนวยการผลิต นายมนต์ชัย  เกิดกุล

ติดต่อเรา