กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และต้อนรับคณะนายทหารจากกองกำลังบูรพา

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และได้ต้อนรับคณะนายทหารจากกองกำลังบูรพา ซึ่งได้มาบริจาคอุปกรณ์กีฬาและต้นกล้าไม้พยูงพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่อง ประโยชน์ของต้นไม้

01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 DSCF6693

ติดต่อ สพป.สก.1