รับสมัครประกวดท่องพุทธวจน(คำสอนของพระพุทธเจ้า) ปีการศึกษา 2557

มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญ นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครเข้าร่วมประกวดท่องพุทธวจน (คำสอนของพระพุทธเจ้า) ครั้งที่ 2  เปิดรับสมัครทาง

ออนไลน์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 15 มิ.ย.2557 ดูรายละเอียด

www.nongtongbuddhawajna.com  โทร 089-119-7600 ,091-771-9488

ด่วนครับ ชิงรางวัล โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย  และทุนการศึกษา

ติดต่อเรา