กราบเคารพศพผู้ปกครองนักเรียน…

ท่านผอ.บุญส่ง  แสงเทพ  นำคณะครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู

กราบเคารพศพ คุณพ่อสี  ชาญชนู  อายุ 76 ปี

เป็นคุณปู่ ด.ญ.สุการดา ชาญชนู  ชั้น ป.2  

 และเป็นคุณตาของ  ด.ญ. สายใจ  วิชัยศร  ป.6

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558

ณ วัดลุงพลู

*************************

 1

2

3

4

7

8

8.1

5

9

10

6

11

🙁 🙁  🙁

ติดต่อ สพป.สก.1