ปลูกป่าเทิดไท้ ๘๓ พรรษา องค์ราชินี

นายอรรณพ  ติระวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์นำคณะนักเรียนร่วมปลูกป่าเทิดไท้  ๘๓ พรรษาองค์ราชินี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอวังสมบูรณ์จัดขึ้น  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้  ณ  บริเวณทะเลสาปวังสมบูรณ์  บ้านทุ่งกบินทร์  ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘

ติดต่อ สพป.สก.1