โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และ โครงการมือสะอาด ปี 2558

บริษัทคอลเกต-ปาล์ม โอลีฟ(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สพฐ.และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ได้จ้ดทำโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ปี 2558 และ โครงการมือสะอาด ปี 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3

โดยจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อแจกให้นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคน

ขอให้โรงเรียนรับสื่อการเรียนการสอน(คุู่มือ/ชุดยาสีฟัน สบู่ และโปสเตอร์) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ติดต่อเรา