วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

12  สิงหาคม    วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  คณะครูโรงเรียนบ้านคลอองยายอินทร์ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา