การสร้างภาระโดยไม่จำเป็นกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อุทาหรณ์สอนครู

ติดต่อเรา