เก็บตกงานมหกรรมวิชาการสู่ Asean ณ สพป.สก.เขต1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1

เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

“วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล

มหกรรมวิชาการสู่ Asean”

ณ สพป.สก.เขต1

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

1000100110041003

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1