พิธีปิดโครงการอบรมเยาวชน”ค่ายพุทธจริยธรรม” ณ หอประชุม วันที่ื 13 สิงหาคม 2558

พิธีปิดโครงการอบรมเยาวชน

“ค่ายพุทธจริยธรรม”

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ณ หอประชุม

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

20002001