กีฬาสี ปีการศึกษา 2558

กีฬาสี ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนบ้านคลองหาด  และ โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาเชาช่องแคบ

page1 page2 page3

 

ติดต่อเรา