ภารโรงคนใหม่

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับสมัครภารโรง คัดเลือก
ทดสอบวันที่ 14 สิงหาคม 2558
มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ
นายอุทัย แผ่นไธสง
และได้รับคัดเลือกเป็นภารโรง   โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
received_1125395964141925 received_1125395970808591 received_1125395944141927 received_1125395960808592 received_1125395950808593 received_1125395940808594 received_1125395957475259

ติดต่อ สพป.สก.1