เชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ตามวัน เวลา

และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา