ขอเชิญร่วมเช่าบูชา พระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเช่าบูชา พระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร โดยผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ โทร ๐๒-๒๒๑ ๔๔๔๓ หรือ www.facebook.com/geneshfinearts

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1