ขอเชิญร่วมเข้าประกวดโครงการ The Mitsubishi Asian Children’s Festa 2015-2016

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเข้าประกวดโครงการ The Mitsubishi Asian Children’s Festa 2015-2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดการวาดภาพประกอบคำบรรยาย สมุดภาพบันทึกประจำวัน “อินิกิ” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวัน ผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ocac.go.th โทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๒๙

ติดต่อ สพป.สก.1