ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ภายใต้ชื่องาน “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๗-๔๒๕ ๑๒๖ -๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา