โครงการปั่นจักรยานเพื่อแม่ 12 สิงหามหาราชินี

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

เนื่องในวโรกาส 12  สิงหามหาราชินี  83 พรรษา

โรงเรียนบ้านลุงพลู  

นำโดยท่านผอ.บุญส่ง  แสงเทพ     นำคณะครู  นักเรียน

 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันพุธ   ที่ 12 สิงหาคม 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

                                                                          *******************

11   12     13    14

1

2

7

6

5

4

3

8

9

10

ติดต่อ สพป.สก.1