ส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเรียนรวม (ศน.สากล)

อ้างถึงหนังสือ  สพป.สระแก้ว  เขต 1 ที่ ศธ.04153/ว.2065  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2558  แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเรียนรวมนั้น  ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งแบบประเมินมายัง  สพป.สระแก้ว  เขต 1  ภายในวันที่  17  สิงหาคม 2558  รายชื่อโรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  2.  โรงเรียนบ้านวังใหม่   3. โรงเรียนบ้านซับเกษม   4. โรงเรียนบ้านพระเพลิง 5. โรงเรียนบ้านซับมะนาว  6. โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  7. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  8. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  9. โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด  10.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง  11.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น  12.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  13. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์  14.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

Message us