ส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเรียนรวม (ศน.สากล)

อ้างถึงหนังสือ  สพป.สระแก้ว  เขต 1 ที่ ศธ.04153/ว.2065  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2558  แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมเรียนรวมนั้น  ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งแบบประเมินมายัง  สพป.สระแก้ว  เขต 1  ภายในวันที่  17  สิงหาคม 2558  รายชื่อโรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  2.  โรงเรียนบ้านวังใหม่   3. โรงเรียนบ้านซับเกษม   4. โรงเรียนบ้านพระเพลิง 5. โรงเรียนบ้านซับมะนาว  6. โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  7. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  8. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  9. โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด  10.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง  11.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น  12.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา  13. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์  14.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา