ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ( เอ ยู เอ ) ในหัวข้อ “Communicative Language Teaching in Thailand : Transformation & Assessment” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เอยูเอ ชั้น ๒๑ อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ ๓๑๙ ถนนพญาไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้มีความประสงค์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ – ๒๘๘ ๕๘๙๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา