การจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์ สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

ตามที่  สพป.แจ้งให้ ร.ร.ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยดำเนินการคัดลอกรายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2552 จาก ทร.14 จากสำนักทะเบียนอำเภอ นั้น ขณะนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำลังดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ในการดำเนินการจัดพิมพ์รายชื่อเด็กที่เกิด พ.ศ.2552 ให้แก่ ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว แล้ว

เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสระแก้ว จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สพป.จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ ร.ร.มารับที่ สพป.ต่อไป

 

ติดต่อเรา