สังฆทานยักษ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ห้าง Big C ได้ถวายสังฆทานยักษ์ที่วัดสี่แยก

จัดกิจกรรมนันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่แยก

aaaa1

aaaa2

aaaa3

aaaa4

aaaa6

aaaa33

aaaa44

ติดต่อ สพป.สก.1