วันแม่แห่งชาติ

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การแสดงของนักเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงถึงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกอีกด้วย
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_0032

IMG_0046

IMG_0143

IMG_0054

IMG_0091

IMG_0190

IMG_0200

IMG_1527

IMG_0254

IMG_0265

ติดต่อเรา