นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ

คณะผู้บริหาร และคณะศึกษานิเทศ  สังกัด สพป.สก 1 
ได้ออกติดตาม  ประเมินผล และศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ ณ โรงเรียนบ้านวังวน

P1140817_resize

P1140814_resize

P1140819_resize

P1140826_resize

P1140829_resize

P1140832_resize

P1140834_resize

P1140836_resize

P1140839_resize

ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนรู้สึกยินดีและดีใจที่ท่านผู้บริหาร  รวมถึงคณะศึกษานิเทศได้ มาเยี่ยมเยือน
โรงเรียนบ้านวังวน   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านและคณะ  จะมาเยี่ยมเยือนเราอีก   ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ค่ะ/ครับ

ติดต่อ สพป.สก.1