การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศน.ปราณี)

สพฐ.มีนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยกำหนดจัดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ได้แก่ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัด ตลาด วิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  เป็นต้น  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่นักเรียน ในเดือนสิงหาคม 2558  กิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดจะต้องดำเนินการ (รายละเอียดดังแนบ) 444444444444444444444444444444444444444444

ติดต่อ สพป.สก.1