สพป.อุดร2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ รายละเอียด ได้ที่ http://www.udesa2.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1